หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 18 งาน

1. วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

- ออกแบบปรับปรุงพัฒนาให้เครื่องจักร สามารถทำงานแบบ Automatic ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- ออกแบบอุปกรณ์ตามใ
วันที่ 11 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. หัวหน้าแผนกจัดส่ง

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

- จัดส่งงานให้ลูกค้าตรงเวลา, น้ำหนักที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประหยัดต้นทุน ทั้งนี้เพื่อให้เป็ วันที่ 11 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-เปิดใบกำกับภาษีขาย , ตามยอดที่ลูกค้าได้,จัดทำรายงานภาษีขาย , คิดค่าคอมมิชั่นให้กับ Sale และอื่นๆตาม วันที่ 11 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่การตลาดผลิตภัณฑ์

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

- ปฏิบัติงานตามแผนการตลาด
- รวบรวมข้อมูลทางการตลาด และ วิเคราะห์
- นำเสนอสื่อ สิ่งพิมพ์ โปรโมชั่น
วันที่ 11 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. วิศวกรเครื่องกล

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-ออกแบบพัฒนาเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
-ดูแลกำกับเรื่อง spare part ส่งหัวหน้าส่วนวิศวกร
วันที่ 11 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. หัวหน้าแผนกบัญชี

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

- จัดทำงบการเงิน
- ควบคุมการบันทึกบัญชีต่างๆ
- ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำบัญชี
- งานอื่นๆตามที
วันที่ 11 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Programmer

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-สามารถเขียนโปรแกรม c#.NET,VB.NET,JAVA ได้
-มีประสบการณ์ในการทำงานกับระบบ ERP-AX (เขียนโปรแกรม Supp
วันที่ 11 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-บริหารและควบคุมการทำงานของพนักงานแผนกวิศวกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด วันที่ 11 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่บัญชีงบประมาณ

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-จัดทำ วางแผนงบประมาณของบริษัท
-ตรวจสอบความถูกต้องการขอใช้งบประมาณ
-รวบรวมข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของ
วันที่ 11 ธ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. QMR

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

- รับผิดชอบการกำหนดแนวทาง การวางแผนและการประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา และพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ วันที่ 11 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เจ้าหน้าที่ IT

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-สามารถเขียนโปรแกรม VB.NET,JAVA ได้
-รู้ระบบ ERP (เขียนโปรแกรม Support ได้)
-สามารถวิเคราะห์และออก
วันที่ 11 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (ด่วนมาก)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

- จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
- วางแผนการตลาด
- จัดกิจกรรมการตลาด
- วิจัยตลาด เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ
วันที่ 11 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (ด่วน)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่,เจรจาต่อรองการดำเนินการจัดซื้อและวางแผนการส่งม วันที่ 11 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน (ด่วน)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

- รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กร วันที่ 11 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. พนักงานทั่วไป (ด่วนมาก)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-ทำงานใน Line การผลิต,คุมเครื่อง
-สามารถเข้ากะได้
วันที่ 11 พ.ย. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-จัดทำทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท
-ควบคุมดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ คำนวณและบันทึกบัญชีค่าเสื่อมร
วันที่ 11 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. ผู้แทนขาย (ด่วน)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

รับผิดชอบเสนอขาย ให้กับลูกค้าให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้าและรายงานขายประจำเดือน
วันที่ 11 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. วิศวกรเครื่องกล (ด่วน)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
-สามารถเขียนแบบ Automatic ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
วันที่ 11 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี